Program "Cyfrowa szkoła" w Zaborowie

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Zaborowie otrzyma wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Zaborów znalazł się w szczęśliwej 50, którą wylosowano spośród 607 szkół ubiegających się o dotację na sprzęt elektroniczny.

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Celem programu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa szkoła” Szkoła Podstawowa w Zaborowie otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 62 216,00 zł. Wkład własny organu prowadzącego wynosi minimum 20% wartości dofinansowania. Z otrzymanej dotacji szkoła będzie mogła zakupić m.in. przenośne komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywne i projektory multimedialne. Będzie mogła wybrać także jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania sprzętu – w szkole lub wypożyczenie do domu. Inicjatywa będzie realizowana w czterech obszarach: e – szkoła, e – uczeń, e – nauczyciel, e – zasoby edukacyjne (w tym e – podręczniki).

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010