Cele i zadania obrony cywilnej

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, Zakładów pracy  i urządzeń użyteczności publicz­nej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziała­nie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

- organizowanie ewakuacji ludności,

- przygotowanie budowli ochronnych,

- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,

- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,

- walkę z pożarami,

- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

- ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,

- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu  porządku w strefach dotkniętych klęskami,

- doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

 Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju mają na celu:

- działalność planistyczną i prace organizacyjne,

- działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,

- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010