Informacja dla wspólnot mieszkaniowych

ostatnia zmiana: 21.03.2013
 

Informacja dla wspólnot mieszkaniowych

     Na podstawie art. 2 ust. 3 oraz art. 2 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012r. poz. 391, 951, z 2013r. poz. 21, 228) informuję, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zamieszkujących budynki wielolokalowe powinny składać właściwe wspólnoty mieszkańców poprzez upoważnione osoby.

Termin złożenia deklaracji upływa dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010