Zmiana harmonogramu odpadów

ostatnia zmiana: 12.07.2017

Inne informacje

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Odbiór elektroodpadów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno (stan na 22.12.2016 r.)

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Miejsca zagospodarowania odpadów w 2013 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2014 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2015 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2016 r.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 ROK


Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób odbierania popiołu z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Leszno:


•  popiół będzie odbierany 1 raz w miesiącu,  w terminie od 1 listopada do 31 marca (zgodnie z dołączonym harmonogramem) od osób, które zgłoszą konieczność odebrania popiołu pracownikowi Urzędu Gminy Leszno.

Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem tel. (22) 725 80 05 wew. 109 w godzinach pracy urzędu, najpóźniej na dwa dni przed zaplanowanym odbiorem, zgodnie z harmonogramem.

•  w okresie od 1 października do 31 marca popiół można oddawać do kontenera znajdującego się za Urzędem Gminy, który dostępny jest każdego dnia tygodnia
•  popiół można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach jego otwarcia tj.

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę od godziny 9.00 do 14.00

- w okresie od 1 listopada do 31 marca, dwa razy w miesiącu od godziny 9.00 do 14.00

•  popiół należy gromadzić w wytrzymałych workach, które Mieszkańcy zapewniają sobie we własnym zakresie, popiół z palenisk domowych należy gromadzić w sposób selektywny. Popiół nie może być mieszany z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poniesienia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych,
•  popiół będzie odbierany odrębnym transportem.


Przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów na 2017 rok. Harmonogramy w wersji papierowej będą dostarczane bezpośrednio do Mieszkańców.


Rejon 1 Czarnów, Gawartowa Wola, Powązki, Stelmachowo, Szadkówek, Trzciniec, Wilkowa Wieś, Korfowe

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 2 Grabina, Kępiaste, Łubiec, Marianów, Roztoka, Szymanówek, Julinek, Julinek Hotel

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 3 Feliksów, Grądki, Grądy, Plewniak, Podrochale, Towarzystwo Czarnów, Walentów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wilków

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 4 LESZNO - Mickiewicza, Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Miłosza, Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Leśna, Podleśna, Sochaczewska, Sosnowa, Lema, Żeromskiego, Strażacka, Szkolna,Tuwima, Broniewskiego, Fabryczna, Sienkiewicza, Polna, Inżynierska

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 5 LESZNO - Aleja Wojska Polskiego, Błońska, Hercerska, Dobrzańskiego, Jaśminowa, Krótka, Księdza Raczkowskiego, Kwiatowa, Mariana, Marysieńki, Młynarska, Murarska, Otuliny, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych, Podzaborówek, Reginy, Warszawska, Widokowa, Wrzosowa, Wspólna

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 6 Zaborów, Leszno: Ogrodowa, Piekarska, Wąska, Sokołowska

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 7 Zaborówek, Wiktorów

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 8 Wólka, Wyględy

Cz. 1

Cz. 2

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010