Ochrona środowiska naturalnego

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

Przemysłowe ciągi technologiczne i nierozwaga ludzkiego działania są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stąd przedstawiamy kilka praktycznych przedsięwzięć, które mogą pomóc środowisku naturalnemu.

OCHRONA ZIEMI

-   nie wylewać żadnych środków chemicznych w miejscach niedozwolonych,      

-   nie pozostawiać na powierzchni ziemi opakowań po środkach chemicznych używanych w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych itp.,

-   wszystkie opakowania po środkach chemicznych składować w miejscach dozwolonych,

-   przepracowane oleje silnikowe zbierać do pojemników i odstawiać do zagospodarowania np. do stacji paliw płynnych,

-   wywóz odpadów z posesji realizować poprzez koncesjonowane firmy,

-   stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki typu komunalnego,

-   na otwartej przestrzeni nie spalać żadnych odpadów.

OCHRONA WÓD

-   nie wrzucać do zbiorników i cieków wodnych żadnych środków chemicznych i opakowań po nich,

-   nie pozostawiać w pobliżu studni, ujęć wodnych otwartych pojemników ze środkami chemicz­nymi ani opakowań po nich,

-   nie myć rąk, nie płukać naczyń po środkach chemicznych w pobliżu studni i ujęć wodnych, płyny po

    umyciu tych naczyń wylewać w miejscach dozwolonych,

-   nie wylewać pod żadnym pozorem olei silnikowych do rowów i kanalizacji burzowej lub
    przemysłowej,
    
-   nie odprowadzać nieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,

-   nie składować odpadów na brzegach cieków wodnych i w wodzie,      

-   uwagi powyższe dotyczą także postępowania ze środkami żrącymi.

OCHRONA LASÓW I PARKÓW

-   nie wyrzucać i nie wywozić do lasów i parków śmieci, złomu i wszelkich opakowań po środ­kach

    chemicznych.

OCHRONA POWIETRZA

-   nie spalać w nieprzystosowanych urządzeniach grzewczych żadnych odpadów,
    stosować opał właściwy dla używanego kotła.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010