Czerwony (Dziekanów Leśny - Brochów)

ostatnia zmiana: 21.09.2012
 

Z Dziekanowa przez Szczukówek, północnym skrajem rezerwatu Sieraków, przez Mogilny Mostek szlak prowadzi do Cmentarza Palmiry. Znalazły tu miejsce ostatniego spoczynku ciała 2200 ofiar zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1943. W rejonie tym istniały przed wojną magazyny broni i amunicji dające zaopatrzenie dla Modlina i Warszawy. Wojska polskie wycofujące się tędy w czasie kampanii wrześniowej wysadziły je w powietrze. Po rozebraniu przez Niemców resztek budowli i odpowiednim przygotowaniu terenu stały się miejscem masowych egzekucji. Zbiorowe mogiły były maskowane sadzonym na nich lasem. Muzeum w Palmirach prezentuje historię cmentarza i dzieje walk w czasie września 1939 i okupacji hitlerowskiej. Dalej obok Ćwikowej Góry, przez Karczmisko gdzie w XIX w. istniała karczma Niepust, Warszawską Drogą szlak wiedzie wzdłuż granicy gminy do Wierszy. Przez Roztokę, Posadę Łubiec, północnym skrajem rezerwatu Karpaty do Zamczyska. Tutaj szlak opuszcza gminę prowadząc do Górek, dalej przez Posadę Cisowe, Dembowskie Góry, leśniczówkę Krzywa Góra, Kapturową Górę, Wilcze Tułowskie, Tułowice, do Brochowa. Długość szlaku wynosi 56 km.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010