Niebieski (Kampinos - Dąbrowa Leśna)

ostatnia zmiana: 21.09.2012
 

Startuje w Kampinosie. Dalej prowadzi do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy. Przechodzi przez Józefów, po swej lewej stronie zostawiając rezerwat Granica, dochodząc do rezerwatu Nart i rezerwatu Pożary. Rezerwat Granica to, utworzony w 1936 z inicjatywy J. i R. Kobendzów, najstarszy rezerwat w KPN. 261 hektarów wydm jest porośniętych 160-letnimi borami sosnowymi z fragmentami olszów. Jest jedynym miejscem występowania narecznicy górskiej oraz matecznikiem łosia i bociana czarnego. Rezerwat Nart ma powierzchnię 19 hektarów. Jest w KPN najstarszym sosnowym drzewostanem 200 letnich sosn masztowych, rosną w nim również 250-letnie dęby szypułkowe oraz 300-letnie graby. Przy drodze którą prowadzi szlak rośnie najpiękniejsza sosna w KPN, zwana sosną królowej Bony. Rezerwat Pożary o powierzchni 142 ha, obejmuje dużą kotlinę bagienną z roślinnością niskich torfowisk (turzycowiska i olszy). Jest ostoją ptactwa wodnego i błotnego. Dalej szlak dochodzi do Gminy Leszno i prowadzi do Zamczyska, średniowiecznego grodziska z X-XI w. Wysoki pagórek jest otoczony dwoma pasami wałów i fos. Na terenie grodziska znajduje się również mogiła nieznanego żołnierza AK z 1944 roku. Grodzisko Zamczysko mogło stanowić część systemu obronnego opartego na trzech grodach położonych w okolicach pobliskiego Błonia: grodzisku w Błoniu-Osieku, rezydencji książęcej w Błoniu, oraz gródku w Kopytowie i pełnić rolę strażnicy i miejsca pierwszej obrony. Zamczysko to także rezerwat starego lasu mieszanego, gdzie znajdziemy kilka 250-letnich dębów. Szlak wiedzie dalej obok rezerwatu Karpaty. Rezerwat ten to 30 hektarów wydm porośniętych starym drzewostanem sosnowym. Następnie szlak dociera do wsi Grabina, wchodzi do Leszna by zawrócić na północ, a potem na wschód w stronę uroczyska Tomczyn i porośniętego szuwarami jeziora Tomczyn, na którzym spotkać można łabędzie nieme. Dawny teren stawów rybnych to ostoja wodnego ptactwa. Drogą Wierszowską dochodzi do Łysej Góry, a potem do Zielonej Karczmy, przez Janówek, do Zaborowa by po raz kolejny skierować się na północ do Wyględ Górnych, Zaborowa Leśnego oraz 80 hektarów rezerwatu o tej samej nazwie. Obejmuje on wzniesienia wydmowe porośnięte w wyższych miejscach lasem mieszanym, niżej olszami. Obok leśniczówki rosną 250-letnie dęby i lipy. Tutaj szlak opuszcza gminę Leszno, by przez Lipków, w którym potykał się Bohun z Wołodyjowskim, a Sienkiewicz starał się o rękę córki właścicieli wsi Szetkiewiczów, Laski, dotrzeć do Dąbrowy Leśnej. Cały szlak liczy 46 km.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010