Zielony (Dziekanów Leśny - Żelazowa Wola)

ostatnia zmiana: 21.09.2012
 

Zaczyna się niedaleko Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w gminie Łomianki. Prowadzi przez Szczukówek, uroczysko Miny, Posadę Sieraków, Pociechę osadę puszczańską z XIX w., powstałą obok karczmy o tej samej nazwie. Po prawej stronie zostawia za sobą rezerwat Sieraków. Jest to największy (1183 ha) i najcenniejszy pod względem przyrodniczym rezerwat KPN. Mamy tu wszystkie charakterystyczne dla puszczy krajobrazy: wspaniałe wydmy (Góra Wywrotnia, Góry Sierakowskie) i bagienne kotliny: Kotlina Cichowęża. Wielką osobliwością jest reliktowa chamedafne północna pozostałość po epoce polodowcowej oraz polski endemit brzoza czarna. Brak dróg sprzyja niczym nie zakłócanej egzystencji bobrów, łosi i czarnych bocianów. Dalej przez Ćwikową Górę, Karczmisko, obok Mogiły Powstańców 1863, wkracza w Zaborowie Leśnym do gminy Leszno. Do Wyględ Górnych pokrywa się ze szlakiem niebieskim, by następnie po przekroczeniu Kanału Zaborowskiego w okolicy Ław, obok Ławskiej Góry i Dębowej Góry dotrzeć do Roztoki, wsi i rezerwatu tej samej nazwy. Pośród 10 ha starodrzewu sosnowego rosną okazy wiśni karłowatej. W Roztoce mieści się duży parking, z miejscami biwakowymi, deszczochronami i barem. Po przecięciu szosy Leszno Nowy - Dwór Mazowiecki obok rezerwatu Żurawiowe (319 ha mozaiki łąk, skupisk grądowych, łęgowych i olszowych, ostoi żurawia, bociana czarnego, łosi i bobrów, żerowisko orlika krzykliwego), szlak dochodzi do Babskiej Górki, by w drodze do Sosny Powstańców opuścić teren gminy Leszno i przez Józefów, Kampinos, Granicę, Izabelin Leśny dotrzeć do Żelazowej Woli. Długość szlaku wynosi 56 km.Zaczyna się niedaleko Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w gminie Łomianki. Prowadzi przez Szczukówek, uroczysko Miny, Posadę Sieraków, Pociechę osadę puszczańską z XIX w., powstałą obok karczmy o tej samej nazwie. Po prawej stronie zostawia za sobą rezerwat Sieraków. Jest to największy (1183 ha) i najcenniejszy pod względem przyrodniczym rezerwat KPN. Mamy tu wszystkie charakterystyczne dla puszczy krajobrazy: wspaniałe wydmy (Góra Wywrotnia, Góry Sierakowskie) i bagienne kotliny: Kotlina Cichowęża. Wielką osobliwością jest reliktowa chamedafne północna pozostałość po epoce polodowcowej oraz polski endemit brzoza czarna. Brak dróg sprzyja niczym nie zakłócanej egzystencji bobrów, łosi i czarnych bocianów. Dalej przez Ćwikową Górę, Karczmisko, obok Mogiły Powstańców 1863, wkracza w Zaborowie Leśnym do gminy Leszno. Do Wyględ Górnych pokrywa się ze szlakiem niebieskim, by następnie po przekroczeniu Kanału Zaborowskiego w okolicy Ław, obok Ławskiej Góry i Dębowej Góry dotrzeć do Roztoki, wsi i rezerwatu tej samej nazwy. Pośród 10 ha starodrzewu sosnowego rosną okazy wiśni karłowatej. W Roztoce mieści się duży parking, z miejscami biwakowymi, deszczochronami i barem. Po przecięciu szosy Leszno Nowy - Dwór Mazowiecki obok rezerwatu Żurawiowe (319 ha mozaiki łąk, skupisk grądowych, łęgowych i olszowych, ostoi żurawia, bociana czarnego, łosi i bobrów, żerowisko orlika krzykliwego), szlak dochodzi do Babskiej Górki, by w drodze do Sosny Powstańców opuścić teren gminy Leszno i przez Józefów, Kampinos, Granicę, Izabelin Leśny dotrzeć do Żelazowej Woli. Długość szlaku wynosi 56 km.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010