Komisja Budżetu

ostatnia zmiana: 09.02.2015
 

Skład Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy

 1. Pani Halina Dąbrowska  - Członek
 2. Pani Teresa Kołecka - Przewodnicząca Komisji
 3. Pani  Ewa Latoszek- Zastępca Przewodniczącej
 4. Pani Agnieszka Walczak- Członek
 5. Pan Leszek Żebrowski - Członek

 

 

 Do zadań stałych Komisji Rady należą:

a)      stałe czuwanie nad działalnością Rady w zakresie właściwości Komisji,

b)      merytoryczna praca nad problemami, do których rozwiązania Komisja została powołana,

c)      kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw, do których Komisje zostały powołane,

d)      kontrola wykonywanych przez Wójta uchwał Rady w zakresie właściwości Komisji,

e)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

f)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu działalności Komisji przekazanych przez Radę lub członków Komisji,

 

 

Informacja o posiedzeniach Komisji Budżetu

Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych  komisji statutowych Rady Gminy Leszno;

Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy;

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010