Komisja ds. Oceny Budżetu na rok 2019

ostatnia zmiana: 31.12.2018
 

Skład Komisji:

1. Pan Tomasz Maj - Przewodniczący Komisji

2. Pan Dariusz Iwanek - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Pan Michał Dominiak

4. Pan Leszek Żebrowski

5. Pani Ewa Latoszek

 

Do zadań stałych Komisji Rady należą:

a)      stałe czuwanie nad działalnością Rady w zakresie właściwości Komisji,

b)      merytoryczna praca nad problemami, do których rozwiązania Komisja została powołana,

c)      kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw, do których Komisje zostały powołane,

d)      kontrola wykonywanych przez Wójta uchwał Rady w zakresie właściwości Komisji,

e)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

f)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu działalności Komisji przekazanych przez Radę lub członków Komisji,

 

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Budżetu na rok 2019;

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010