Komisja Oświaty

ostatnia zmiana: 09.02.2015
 

Komisja ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych:

 

Skład Komisji :

 1. Pani Jadwiga Czarnomska - Członek Komisji
 2. Pani Stanisława Kucharska - Członek Komisji
 3. Pan Lesław Kuczyński - Zastępca Przewodniczącej
 4. Pani Ewa Latoszek - Członek Komisji
 5. Pani Marianna Jolanta Malarowska - Przewodnicząca Komisji

 

Do zadań stałych Komisji Rady należą:

a)      stałe czuwanie nad działalnością Rady w zakresie właściwości Komisji,

b)      merytoryczna praca nad problemami, do których rozwiązania Komisja została powołana,

c)      kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw, do których Komisje zostały powołane,

d)      kontrola wykonywanych przez Wójta uchwał Rady w zakresie właściwości Komisji,

e)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

f)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu działalności Komisji przekazanych przez Radę lub członków Komisji,

 

 

Informacja o posiedzeniach Komisji Oświaty

Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych  komisji statutowych Rady Gminy Leszno;

Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych;

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010