Komisja Rewizyjna

ostatnia zmiana: 09.02.2015
 

 

Skład Komisji :
1. Jarosław Wróblewski - Przewodniczący
2. Agnieszka Walczak - Wiceprzewodnicząca
3. Halina Dąbrowska
4. Halina Dmoch
5. Grażyna Falkowska

 
Zadania Komisji :
1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta oraz 
     jednostek organizacyjnych Gminy.
2.  Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
      -  legalności,
      -  gospodarności, 
      -  rzetelności, 
      -  celowości
         oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
3.  Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do
     Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.   

 

 

Informacja o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych  komisji statutowych Rady Gminy Leszno;

Uchwała nr I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leszno;;

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010