Struktura urzędu gminy

ostatnia zmiana: 20.07.2018

Inne informacje

 

 

 

URZĄD GMINY LESZNO

AL. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

urzad@gminaleszno.pl

 

Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające nazwisko i adres pocztowy nadawcy

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Leszno

Regulamin organizacyjny UG – zmiany w części dotyczącej zasad i trybu funkcjonowania urzędu

Regulamin organizacyjny UG - zmiana treści § 24

 

 

WÓJT – ANDRZEJ CIEŚLAK

e-mail: wojtgminy@gminaleszno.pl

Interesanci przyjmowani są przez Wójta w poniedziałki w godzinach 13:00 – 17:00

 

REFERAT FINANSOWY

tel. (22) 725-81-50

e-mail: podatki@gminaleszno.pl

Skarbnik, Główny Księgowy - Urszula Jeziorska    ujeziorska@gminaleszno.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

e-mail: mjaskulska@gminaleszno.pl

tel. wew. 104

Kierownik referatu: Monika Jaskulska

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

e-mail: zpgn@gminaleszno.pl

tel. wew. 111, geodezja i gospodarka nieruchomościami tel. wew. 113

Kierownik referatu: Agnieszka Malinowska   amalinowska@gminaleszno.pl

 

REFERAT INWESTYCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

e-mail: inwestycje@gminaleszno.pl

tel. (22) 725-80-05 lub tel. wew. 107,

Zamówienia publiczne  - email: zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl  tel. wew.108

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

e-mail: dgamdzyk@gminaleszno.pl

tel. (22) 725-80-05 lub tel. wew. 110, 109

gospodarka komunalna tel. wew. 110,

podisp. ds. komunalnych tel. wew. 109,

drogi i mosty - e-mail: drogi@gminaleszno.ploswietlenie@gminaleszno.pl  tel. wew. 107

Kierownik referatu: Paweł Latoszek


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. wew. 125

e-mail: usc@gminaleszno.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bogdan Skibiński

 

OŚWIATA, KULTURA I SPORT

tel. wew. 128

  

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO

e-mail: srodowisko@gminaleszno.pl

tel. wew. 105

  

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - tel. wew. 112

  

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, SPRAW OBRONNYCH I OBYWATELSKICH

e-mail: sprawyobronne@gminaleszno.pl 

tel. wew. 127

  

BIURO RADY GMINY LESZNO

e-mail: biurorady@gminaleszno.pl

tel. wew. 106

 

 

WSZYSTKIE DRUKI POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA SPRAW W URZĘDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.leszno.bipgminy.pl

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010