Przemoc w rodzinie

ostatnia zmiana: 07.09.2012
 

 PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.  
PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE
:

 


1. JEST INTENCJONALNA - Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

  


 

DOZNAJESZ PRZEMOCY?!!

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, który mieści się w Lesznie przy ul. Warszawskiej 1(budynek katechetyczny)

w każdy poniedziałek w godz. 17:00 - 19:00

w każdy piątek w godz. 9:00 - 11:00

telefon: 519-803-926

 Dodatkowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie,

Aleja Wojska Polskiego 21, pok. Nr 15, tel. (22) 725-81-55; (22) 725-84-52 wew. 122

 


 

Jeśli Ty sama: jesteś napięta, niepewna, czujesz się osamotniona, nie potrafisz zaufać innym, masz kłopoty w relacjach z innymi ludźmi, czujesz lęk i nie radzisz sobie z innymi uczuciami, nie radzisz sobie w różnych sytuacjach, otaczający Cię świat wydaje Cię się obcy i wrogi


Jeśli w Twojej rodzinie osoba bliska Tobie stosuje wobec Ciebie lub innych osób przemoc i nie czujesz się bezpiecznie
Przyjdź do nas, udowodnimy Ci, że można żyć inaczej.
Nie musisz pozostawać Sama z problemami.

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

- Przemoc fizyczna  - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.

- Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzwanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

- Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

- Przemoc ekonomiczna (zaniedbanie) - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.   

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010