ostatnia zmiana: 24.02.2017
 

 

 
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

31 stycznia 2017r. Gmina Leszno podpisała z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 679 999,99zł, przyznane w ramach umowy dofinansowanie ze środków EFRR to 543 999,99zł, co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zakres projektu obejmuje budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy skrzyżowaniu ulic Stołecznej i Jana Kujawskiego w Zaborowie. Wykonane zostaną jezdnie manewrowe, 40 miejsc postojowych dla rowerów oraz 52 miejsca dla samochodów osobowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Teren parkingu zostanie ogrodzony, oświetlony oraz zamontowany zostanie monitoring. Na terenie parkingu zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz stanowisko do napraw rowerów. Parking zostanie objęty wspólną identyfikacją wizualną przewidzianą dla wszystkich parkingów tworzonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej wśród mieszkańców Gminy Leszno w celu poprawy poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Ponadto projekt przyczyni się do wzrostu roli komunikacji zbiorowej w codziennych dojazdach do Warszawy oraz zmniejszenia stopnia wykorzystania samochodów osobowych. Projekt wpłynie również na obniżenie kosztów codziennych dojazdów, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, stworzy estetyczną strefę przestrzeni publicznej oraz bezpieczną dla użytkowników ruchu pieszego, rowerowego i kołowego.

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010